Nieuws & Agenda

Tijdens de internationale Biocomposites Conference Cologne, ’s werelds grootste conferentie over natuurvezel- en hout-plastic composieten, heeft de Biobased Brug de derde prijs in de wacht gesleept bij de verkiezing van “Biocomposiet van het Jaar”.  De Biobased Brug die tegenwoordig op het terrein van de Eindhoven University over het riviertje de Dommel ligt, is tot stand gekomen in een project waarin het Center of Expertise Biobased Economy een grote rol speelde.

Doel van het project is om de potentie te onderzoeken van biocomposiet als alternatief voor reguliere constructiematerialen als beton, metaal en fossil-based composieten. Biocomposiet constructiemateriaal biedt in potentie grote voordelen op het gebied van milieu en total cost of ownership. Daarnaast is biocomposiet een mooie kans voor het stimuleren van de lokale economie door onder andere de lokale teelt en verwerking van vlas als basismateriaal voor het biocomposiet. De brug is geproduceerd in de hal van het Centre of Expertise BBE lectoraat Biobased Bouwmaterialen bij en in samenwerking met SPARK Campus. In totaal hebben teams van meer dan 100 studenten, docenten en professionals vanaf september 2016 meegewerkt aan de bouw.

De brug is het resultaat van het 4TU Lighthouse onderzoeksproject “B3: Fully Bio-Based composite pedestrian Bridge” in samenwerking met, het al langer lopende, via de SIA gefinancierde, Biobased brug onderzoeksproject. Hierin participeren o.a. de Hogescholen Inholland en Avans, de TU/e, SPARK Campus, maar ook diverse innovatieve MKB bedrijven.

Bekijk hier het filmpje. 

Meer informatie: info@sparkcampus.nl