Promovendi programma

Binnen 11 projecten wordt door 19 promovendi onderzoek gedaan naar de nieuwste innovaties in de bouw. Acht van deze 19 promotieplaatsen worden gefinancierd door de TU/e. De promotieonderzoeken worden begeleid door hoogleraren van de TU/e faculteit Bouwkunde, in nauwe samenwerking met begeleiders vanuit de betrokken industriële partners. Alle onderzoeken sluiten aan op de SPARK focusgebieden en dragen zo bij aan de vernieuwing van de gebouwde omgeving. De promotieonderzoeken vinden plaats aansluitend op het ‘Impulsprogramma’, waarbij de TU/e en het bedrijfsleven in 2013 hebben afgesproken om 250 extra promotieplaatsen te creëren op het gebied van energie, gezondheid, mobiliteit of materialen.