Zorgwoningen

Veel zorgorganisaties merken het, de zorg is aan het veranderen. Door bezuinigingen en reorganisaties is er niet altijd genoeg tijd voor de cliënt. En dan niet eens zozeer de zorgtaken maar vooral de begeleidende taken. Er is weinig tijd meer om met cliënten een praatje te maken of een stuk te gaan wandelen. Een steeds grotere rol is weggelegd voor vrijwilligers rond de cliënten maar deze vrijwilligers zijn nu nog vaak te gast op een zorglocatie. Zorginstelling Cello en bouwinnovatie campus SPARK hebben een nieuw concept ontwikkeld waarbij vrijwilligers daadwerkelijk op een zorglocatie komen wonen en daarmee deel uit te maken van de gemeenschap. Dit innovatieve project is geopend op de Binckhorst in Rosmalen