Onderwijsinnovatie

Het project Onderwijsinnovatie SPARK Campus, dat per 1 januari 2017 van start is gegaan, is gefinancierd vanuit de Gemeente ’s-Hertogenbosch vanuit de subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie 2017. In 2018 is hier een vervolg aan gegeven. Doel van dit onderwijsinnovatieproject is om een onderwijsperspectief te ontwikkelen en bieden, dat beter aansluit op de praktijk en zo maatschappelijke uitdagingen oppakt en oplossingen ontwikkelt. Met andere woorden: hoe leggen we een basis voor die vaardigheden, kennis en ontwikkeling waar de toekomst om vraagt?

SPARK Campus is overtuigd van de impact van leren door te maken: als je iets doet, dan ontstaat ‘learning by doing’. Kennis en vaardigheden krijgen zo gelijk een concrete vertaling. Gevolg: het blijft beter hangen, inspireert (of misschien zelfs frustreert), sluit aan op hetgeen je in de praktijk echt nodig hebt en legt een verbinding tussen mensen. Immers: voor maken heb je anderen nodig, de één is een kei met een zaagmachine, de ander kan het beste programmeren; samen maak je de eerste biobased voetgangersbrug ter wereld. Hiervoor ontwikkelen en initiëren we een aantal projecten die dankzij de steun vanuit de subsidieregeling mogelijk zijn.