FutureLab

SPARK Campus en PASI Materialenbibliotheek hebben hun krachten gebundeld! Vanaf 1 januari zal SPARK de PASI materialenbibiliotheek gaan voortzetten onder de naam FutureLab. Trends in materialen innovatie hebben ertoe geleid dat SPARK de materialenbibliotheek op een andere wijze dan de oorspronkelijk opzet door PASI gaat ontwikkelen.

Vanuit de ervaring met Living Labs en de overtuiging dat maken en leren hand in hand gaan, producenten en ontwerpers steeds meer gezamenlijk aan innovatie werken en opschaling van materialen nodig is om ze ook in de gebouwde omgeving toepasbaar te maken, zet SPARK een eigen FutureLab op.

Doel hiervan is vernieuwing van materialen direct te linken aan de praktijk en ontwerpers en vrijdenkers de ruimte te geven tot nieuwe toepassingsmogelijkheden te komen. Dit heeft als bijvangst dat leveranciers zelf anders gaan kijken naar hun eigen materialen en deze toepassingen een aantrekkelijke showcase kunnen vormen.

Meer informatie: louis@sparkcampus.nl