Nieuws & Agenda

Grondlegger van de maker movement Mark Hatch brengt bezoek aan SPARK

Het begon met een telefoontje vorig jaar, daarna een bezoek aan San Francisco en uiteindelijk kwam hij naar Nederland. Mark Hatch, grondlegger van de makersbeweging en oprichter van de Techshop, bracht afgelopen week een bezoek aan de SPARK campus.

Gezamenlijk met founding fathers van SPARK, Avans, TU/e, Heijmans, Provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch, bezocht hij enkele maak-hotspots in de stad. Reden van het bezoek is de haalbaarheidsstudie die SPARK momenteel doet naar de ideale locatie en randvoorwaarden voor het XXL lab dat SPARK wil starten. Hatch staat SPARK bij in dit onderzoek als adviseur, maar ook als ambassadeur. Hij ziet ‘groot potentieel’ in een dergelijke plek in Brabant.

Mark Hatch inspireerde vele genodigden tijdens de twee mini-symposia die speciaal voor zijn bezoek georganiseerd werden door SPARK. Naast zijn verhaal over de opkomst van de makersbeweging, kwam ook de ontwikkeling van het XXL lab van SPARK uitgebreid aan bod. In zijn presentatie stond hij uitgebreid stil bij de bedrijven die zijn ontstaan uit een makerslab en de spin off die een dergelijk lab heeft voor de samenleving.

Voor meer informatie: info@sparkcampus.nl