Nieuws & Agenda

SPARK verwelkomt de nieuwe partner ZND Nedicom op de campus. ZND Nedicom is een specialist in het ontwikkelen en realiseren van de buitenschil van gebouwen en is gevestigd in Eindhoven (dakbedekking) en Asten (geveltechniek).

Bij ZND Nedicom speelt innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol. De kracht hierbij zit in de combinatie van dak, gevel en de duurzame en vaak innovatieve vulling daarvan. Denk daarbij aan groen, zonne-energie, windenergie en recycling.

ZND Nedicom verwacht een positieve verbreding van het eigen netwerk door samen te werken met SPARK en haar partners. ‘Naast het enthousiasme van Harold van de Ven, ons welbekend, en onze partner Heijmans, zien wij zeer veel andere interessante partijen binnen SPARK. Daarnaast denken wij dat lopende projecten, brainstormsessies, en andere kennisdeling, ons maar zeker ook de andere partijen nieuwe inzichten kan verschaffen. Incidenteel hebben wij zelf ook een onderzoeksvraagstuk waarvoor wij graag het netwerk van SPARK zouden willen inschakelen.’, aldus Casper Ulijn, Directeur bij ZND Nedicom.

Voor meer informatie: http://www.zndnedicom.nl