Nieuws & Agenda

Agenda

donderdag 27 juni 2019
Inschrijven

Crafts Capital Festival

Locatie: Diverse locaties
Kosten:

Crafts Capital biedt een podium en aandacht voor makers, waaronder studenten, kunstenaars, onderzoekers en kantelaars in verschillende sectoren en uit verschillende typen onderwijs, waaronder het maakonderwijs (VMBO). Het platform dat we neerzetten is een herhalende activiteit en programma, waarmee we bouwen aan impact. Het 3-daagse programma ziet er als volgt uit:Expertmeeting op 27 juni: De expertmeeting brengt beleidsmakers, beslis- sers en belangstellenden samen vanuit bedrijfs- leven, overheid en onderwijs. We koppelen de rol van het ambacht van vroeger aan de (maatschappelijke) uitdagingen van de toekomst. De expertmeeting agendeert het belang van vakmanschap, brengt partijen bij elkaar en biedt gelegenheid nieuwe verbindingen te maken.Challenges op 27 en 28 juni: In de challenges koppelen we vakmanschap aan nieuwe technologie om zo nieuwe invulling aan datzelfde vak te geven. We organiseren 3 chal- lenges met bedrijfsleven, onderwijs en belang- stellenden. Belangstellenden vanuit het toege- past onderwijs en de maakindustrie kunnen zich opgeven via info@sparkcampus.nl.Stadsroute op 29 juni: Hierin kunnen werkplaatsen van bedrijven, van scholen, kunstenaars en designers hun deuren openstellen om zo publiek te ontvangen en enthousiast te maken voor het ambacht. Er kunnen workshops worden gevolgd en er worden demonstraties gegeven. Voor deelnemers hebben we een promotie-pakket beschikbaar.Voor meer informatie: noortje@sparkcampus.nl