Nieuws & Agenda

Nieuws

“Makers zijn economische en sociale motor”

Grondlegger van de maker movement Mark Hatch brengt bezoek aan SPARK

Het begon met een telefoontje vorig jaar, daarna een bezoek aan San Francisco en uiteindelijk kwam hij naar Nederland. Mark Hatch, grondlegger van de makersbeweging en oprichter van de Techshop, bracht afgelopen week een bezoek aan de SPARK campus.

Gezamenlijk met founding fathers van SPARK, Avans, TU/e, Heijmans, Provincie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch, bezocht hij enkele maak-hotspots in de stad. Reden van het bezoek is de haalbaarheidsstudie die SPARK momenteel doet naar de ideale locatie en randvoorwaarden voor het XXL lab dat SPARK wil starten. Hatch staat SPARK bij in dit onderzoek als adviseur, maar ook als ambassadeur. Hij ziet ‘groot potentieel’ in een dergelijke plek in Brabant.

Mark Hatch inspireerde vele genodigden tijdens de twee mini-symposia die speciaal voor zijn bezoek georganiseerd werden door SPARK. Naast zijn verhaal over de opkomst van de makersbeweging, kwam ook de ontwikkeling van het XXL lab van SPARK uitgebreid aan bod. In zijn presentatie stond hij uitgebreid stil bij de bedrijven die zijn ontstaan uit een makerslab en de spin off die een dergelijk lab heeft voor de samenleving.

Voor meer informatie: info@sparkcampus.nl

SPARK Campus neemt deel aan Weekend van de Wetenschap

Meer dan ooit wordt de innovatieve kracht van steden bepaald door de manier waarop je kennis aan elkaar verbindt en vooral ook hoe je dingen maakt. Bij SPARK maak je in een handomdraai je eigen prototype.Tijdens het Weekend van de Wetenschap zet SPARK lab haar deuren open voor een bezichtiging.

Het in de zomer van 2016 geopende FABLAB biedt ruimte aan uiteenlopende makers om hun prototype te realiseren. In het SPARK Lab staan meerdere lasersnijders waaronder één van Nederlands grootste openbaar toegankelijke lasersnijder. Daarnaast heeft het LAB een zaag-schaaf machine, soldeerhoek, vacuform machine, verschillende 3D printers en kunnen met hulp van elektro kits allerlei internet of things toepassingen en prototypes worden gemaakt.

Op basis van de internationale samenwerking met andere fablabs heeft het SPARK Lab toegang tot een groot kennisnetwerk en machinepark. In het lab werden onderdelen geproduceerd voor wereld’s eerste biobased brug, open source meubilair, vernieuwende kunstprojecten en het wikihouse. Tijdens het Weekend van de Wetenschap kun je mee met een rondleiding en krijg je 50% korting op het gebruik van de machines.

Backstage bij onze partner Heijmans

Benieuwd hoe je asfalt zo stil mogelijk maakt of hoe je de levensduur van asfalt kan oprekken? Ga dan backstage in het Heijmans asfaltlaboratorium op dezelfde locatie. Ook zij stellen het lab open voor bezoekers tijdens het Weekend van de Wetenschap.

Het weekend van de wetenschap is een landelijk initiatief en wordt georganiseerd door NEMO in Amsterdam. Het wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Weekend van de Wetenschap wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het weekend voor het publiek hun deuren openen. Check het volledige programma

NEW INNOVATOR ON BOARD: Welkom ZND Nedicom

SPARK verwelkomt de nieuwe partner ZND Nedicom op de campus. ZND Nedicom is een specialist in het ontwikkelen en realiseren van de buitenschil van gebouwen en is gevestigd in Eindhoven (dakbedekking) en Asten (geveltechniek).

Bij ZND Nedicom speelt innovatie en duurzaamheid een belangrijke rol. De kracht hierbij zit in de combinatie van dak, gevel en de duurzame en vaak innovatieve vulling daarvan. Denk daarbij aan groen, zonne-energie, windenergie en recycling.

ZND Nedicom verwacht een positieve verbreding van het eigen netwerk door samen te werken met SPARK en haar partners. ‘Naast het enthousiasme van Harold van de Ven, ons welbekend, en onze partner Heijmans, zien wij zeer veel andere interessante partijen binnen SPARK. Daarnaast denken wij dat lopende projecten, brainstormsessies, en andere kennisdeling, ons maar zeker ook de andere partijen nieuwe inzichten kan verschaffen. Incidenteel hebben wij zelf ook een onderzoeksvraagstuk waarvoor wij graag het netwerk van SPARK zouden willen inschakelen.’, aldus Casper Ulijn, Directeur bij ZND Nedicom.

Voor meer informatie: http://www.zndnedicom.nl

SPARK Campus ontwikkelt plannen voor groot Makerslab in Noord-Brabant

SPARK Campus ontwikkelt komend najaar een plan voor het grootste Makerslab van Nederland. Het lab legt de focus op nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor het slimmer en meer duurzaam maken van de gebouwde omgeving, waarin makers, ontwerpers en bedrijven intensief samenwerken. Tezamen met de grondlegger van de makersbeweging en schrijver Mark Hatch onderzoekt SPARK Campus de haalbaarheid van dit plan.

Het lab biedt met ruim 6.000 vierkante meter ruimte om nieuwe technieken als robotica, 3D printers en lasersnijders toe te passen. Ook zullen lezingen, workshops en flexibele werkruimtes en ateliers onderdeel vormen van het concept. Zo ontwikkelt het lab nieuwe ideeën en business voor een meer duurzame en smart gebouwde omgeving. Noord-Brabant is een uitstekende vestigingslocatie voor het lab, aangezien de economie sterk gebaseerd is op technologie, in combinatie met de historie van de provincie als ambachtsregio. Jan Hoskam, wethouder financiën, economie en duurzaamheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘Het makerslab beoogt niet alleen technologie en creativiteit te stimuleren, maar heeft ook geweldige impact op de samenleving. Hier werk je samen aan nieuwe ideeën en vinden mensen elkaar. Juist dit aspect spreekt de gemeente bijzonder aan om dat hier te realiseren.’

Met het lab willen we nieuwe partijen bij SPARK betrekken. Bedrijven uit verschillende sectoren, zoals ict, logistiek en energie, gaan daar met de bouwsector werken aan vernieuwing en vergroening. Ook zelfstandigen en ontwerpers kunnen daaraan bijdragen. Dat is goed voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en daarmee voor de werkgelegenheid in Brabant’, aldus Bert Pauli, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant.

Het XL-lab werkt met abonnementen, waardoor de laatste technologie zeer toegankelijk en voor alle leden beschikbaar is. Jong en oud, start-up of grote bedrijven kunnen allen gebruik maken van het lab. Juist deze diversiteit van mensen en de betrokkenheid van zowel overheden, onderwijsinstellingen als bedrijfsleven, is een voorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van een dergelijk makerslab. Het netwerk van SPARK Campus en de steun van haar founding fathers biedt een uitgelezen kans innovatie een ‘boost’ te geven.

De makersbeweging, sterk in opkomst in zowel de Verenigde Staten als in Nederland, heeft een enorme spin-off naar de stedelijke economie, het creatieve klimaat en de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. De beweging stimuleert, mede dankzij verschillende technieken en tools, de mogelijkheid zelf producten te maken, te ontwerpen en ideeën te ontwikkelen.

Voor meer informatie: info@sparkcampus.nl

SPARK organiseert Challenge

Resources, hulpbronnen en afvalstoffen worden uitgewisseld over de hele wereld. Dat vergt veel energie en zorgt voor veel restmateriaal. Het ‘sluiten van kringlopen’, ofwel niets meer weggooien en alles opnieuw gebruiken, leidt tot heel toffe nieuwe producten en ideeën! Met wat er is, creëer je waarde.

Dat klinkt fantastisch, maar is de praktijk lastig. Een kring sluiten betekent niet alleen dat je heel inventief moet zijn met materialen en grondstoffen, maar ook met afval en reststoffen. Of de manier waarop je dit systeem stimuleert en rendabel krijgt. Dit is de opgave die we gaan kraken tijdens de eerste editie van de SPARK Challenge.

Een ideale challenge voor ambitieuze studenten of bedrijven die graag kennismaken met bedrijven, andere studenten en vol energie aan de slag gaan! Op 9 december kun je komen kijken en luisteren wat er in de praktijk gebeurd is met de challenge dan wordt er namelijk een middag georganiseerd vol met pitches vanaf 14.00 uur

Challenge dagen: 7,8 en 9 december. Op 7 en 8 december van 8:30 tot 22:00 uur en op 9 december van 8:30 uur tot 18:00 uur (met om 14.00 uur de pitchfinale). Locatie: SPARK Campus, Graafsebaan 3 in Rosmalen.

Meer informatie? Mail Robert Wit, robert@iiaw.nl, of bel 06-46.12.22.36 of kijk onder: http://sparkcampus.nl/programmas/challenge/

 

New innovator on board: Welcome Bylder.com!

SPARK verwelkomt de nieuwe partner en bewoner Bylder.com op de campus. Bylder.com is een Home Renovation Platform en anticipeert op een nieuwe generatie woningbezitters. Een generatie die is opgegroeid met het internet en relatief onhandig is. Deze doelgroep is anders dan de babyboomers waar wij nu nog mee te maken hebben.

Vanwege deze nieuwe generatie woningbezitters worden vakmannen nu al steeds vaker via het online-kanaal gevonden en zal de fysieke b2c bouwmarkt en b2b bouwhandel steeds meer concurrentie ondervinden van e-tailers. Niet alleen vanwege de webshops, maar ook omdat parallel aan deze ontwikkeling (ontwerp)software steeds beter in staat is om ook een sanitair of keukenshowroom te vervangen. Digitale ontwerpen worden alsmaar realistischer en met de definitieve doorbraak van Augmented Reality wordt het steeds makkelijker de showroom letterlijk bij de mensen in huis te brengen. Bylder.com anticipeert op een veranderend woningrenovatie landschap door continu te experimenteren en nieuwe inzichten te vergaren.

Voor aankomende periode willen zij gaan investeren in de verdere ontwikkeling van het platform en met een focus op de webshop en eigen voorraad. Tezamen met een logistieke pilot in regio Den Bosch willen zij ervoor gaan zorgen dat je de deur niet meer uit hoeft om naar de bouwmarkt te gaan.

Bylder.com heeft voor SPARK Campus gekozen, omdat de bebouwde omgeving letterlijk één van de laatste industrieën is die nog door technologie moet worden veroverd. Daniël Paaij, Bylder.com “De innovatiegebieden in Bouw & Wonen zijn erg breed en het is daarom van belang daar bovenop te zitten. Daarnaast zijn wij op zoek naar strategische partners en investeerders en wellicht dat het netwerk van SPARK Campus mogelijkheden biedt. “

Meet Bylder.com via deze link.

 

Wil je ook partner of bewoner worden, neem dan vrijblijvend contact op met ons via info@sparkcampus.nl.