5 jaar SPARK

SPARK werd op 4 februari 2014 gestart door Heijmans. In haar visie dat vernieuwing in de bouw niet zonder partners kan en een bredere blik dan de sector zelf nodig heeft, startte zij samen met founding partners gemeente ‘s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, Hogeschool Avans en TU/e, de campus. Juist deze verscheidenheid van partijen en het open karakter van de campus, heeft van meet af aan gezorgd voor een frisse blik op de gebouwde omgeving en de kans deze verder te verduurzamen, verslimmen en op andere manieren te verbeteren. Daar is vakmanschap en ‘doen’ van wezenlijk belang. Immers: er verandert niets als innovatie alleen aan papier wordt toevertrouwd. Uiteindelijk is maken, creeren en toepassen een belangrijke stap. De Makers Zone die nu, 5 jaar na de start, wordt geopend, is de verwezenlijking van die visie.