Smart Industry Fieldlab

SPARK is sinds 2018 een smart industry fieldlab. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus. Het Team Smart Industry is ondersteund door een projectgroep met vertegenwoordigers van FME, EZ, TNO, Nederland ICT, Kamer van Koophandel, VNO-NCW en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Kijk voor meer informatie op: https://www.smartindustry.nl/