Living labs

Living labs zijn proeftuinen van verandering, telkens met verschillende partijen die samen nieuwe producten en diensten testen in de openbare ruimte of gebouwde omgeving. Een Living Lab bij SPARK is een open experimenteeromgeving waar concrete innovaties worden ontwikkeld en getest met eindgebruikers. Kenmerkend voor de Living Labs is dat ze een hoge participatie hebben, een fasering in de tijd kennen en implementatie versnellen. Dit betekent dat alle projectpartners een intensieve rol hebben. Ook zorgt dit ervoor dat ideeën direct getest en uitgeprobeerd worden in een real-life omgeving. Ieder Living Lab is maatwerk, maar wordt gebouwd naar uniforme principes: openheid, realisme, invloed, waarde en duurzame verankering.

Voor meer informatie over de living labs, mail murk@sparkcampus.nl of louise@sparkcampus.nl!