Living labs

Living labs zijn proeftuinen van verandering, telkens met verschillende partijen die samen nieuwe producten en diensten testen in de openbare ruimte of gebouwde omgeving. Klik op onderstaande voorbeelden voor een actueel overzicht van wat we doen. Voor meer informatie over de living labs, mail murk@sparkcampus.nl!

SONOB

Het energieopwekkend geluidsscherm (‘SOlarNoiseBarrier’) is ontwikkeld door Heijmans. SPARK bracht de verschillende partners voor de ontwikkeling van deze technologie bij elkaar vanuit haar netwerk. Voor dit concept is inmiddels een proeflocatie geworven. De inzichten en ervaringen van het living lab worden gebruikt om deze ontwikkeling te versnellen en te vertalen naar een concreet, breed toepasbaar product. Het project dient zodoende als vliegwiel om de markt voor zonne-geluidsschermen open te breken.  Op 18 juni 2015 is de proefopstelling van het energieopwekkende geluidsscherm officieel geopend. De komende maanden worden energieopbrengst en materiaaleigenschappen uitvoerig getest. Het geluidsscherm is uniek in haar soort en maakt van saaie geluidswallen een duurzame oplossing. Partners in het consortium zijn Heijmans, TU/e, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Solar Energy Application Center (SEAC), Van Campen Industries en Dutch Space. Financiering van het project vindt plaats vanuit eigen bijdragen van de deelnemende bedrijven en met subsidie vanuit de topsector energie.

Snelle fietsroute

Kenmerkend voor een Living Lab is het meenemen van de gebruiker. Bij het Living Lab Snelfietsroutes wordt gekeken naar gebruikers in de woon-werksfeer. Vragen die hierbij centraal staan zijn; Waarom fietsen werknemers naar het werk en wat kun je doen om werknemers te stimuleren om de fiets te pakken? SPARK werkt samen met bedrijven rondom de F59; de snelfietsroute van ’s-Hertogenbosch naar Oss, om inzicht te krijgen in de wensen van gebruikers. De resultaten (die in samenwerking met de universiteit van Tilburg zijn onderzocht) (785 respondenten) laten zien dat werknemers vooral controle willen hebben over hun vervoer. Fietsen heeft hierbij het voordeel dat je precies weet hoe laat je aankomt. Ook laten de resultaten zien dat eerder fietsgedrag een invloed heeft op de keuze om naar het werk te fietsen. Wil je het laaghangend fruit dus binnen halen dan kun je het beste inzetten op werknemers die al fietsen en die meer laten fietsen. Voor de nog-niet fietser speelt mede de norm van je directe omgeving een rol. Parrallel hieraan hebben teams van de TU/e en AVANS hogescholen analyses uitgevoerd op de herkenbaarheid en beleving van de huidige infrastructuur. Aanpassingen zijn voorgesteld op detail niveau (kruisingen, ontsluitingen, windschermen enz.) maar ook op abstracter niveau, waar voorstellen zijn gedaan om naar een nieuwe infrastructuur voor de toekomst te komen. Ruim 40 stakeholders zijn bevraagd naar hun ideeën over snelfietsroutes. De resultaten uit al deze onderzoeken zijn getoetst in expertsessies. Voorstellen voor testcases en vervolgexperimenten worden nu voorbereid.

 

Hydera Solarix

Samen met kunstenaars en designers Reinier Bosch en Carolina Wilcke, ontwikkelt SPARK de technologie voor een tegel die ook zonne-energie opwekt. Deze tegel is fraai vormgegeven en kan daarmee een gebouw een geheel nieuwe identiteit en uitstraling geven. De zonnecel wordt geprint op de tegel. Dit Living Lab wordt uitgewerkt in combinatie met een aantal partners waaronder Solliance en Koninklijke Mosa.

Binckhorst Samen leven in de buurt

Mensen met een beperking betrekken in de samenleving krijgt versterkt aandacht. Enerzijds om sociaal-medische redenen, maar anderzijds vanwege bezuinigingen waardoor instellingen naar nieuwe zorgmethoden zoeken. Nieuwe slimme concepten die zorg en wonen combineren staan in de belangstelling. SPARK heeft samen met Cello Zorg hiervoor een Living Lab gestart. SPARK onderzoekt hoe de zorg voor mensen met een beperking meer kan worden open gesteld. Een van de mogelijkheden om dit te doen is door geïnteresseerden te laten wonen in Binckhorst in ruil voor een vrijwillige bijdrage aan het leven van cliënten. SPARK en Cello testen dit door geïnteresseerden te laten wonen in een mobiele woning in Binckhorst (een locatie van Cello aan de rand van Rosmalen) in ruil voor een vrijwillige bijdrage aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Een compact behoeftenonderzoek is gestart onder alle doelgroepen van jong tot oud. Eerste resultaten geven aan dat het idee positief wordt ontvangen, zowel bij mensen buiten als binnen de zorg.