Nieuws & Agenda

SPARK Campus ontwikkelt komend najaar een plan voor het grootste Makerslab van Nederland. Het lab legt de focus op nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor het slimmer en meer duurzaam maken van de gebouwde omgeving, waarin makers, ontwerpers en bedrijven intensief samenwerken. Tezamen met de grondlegger van de makersbeweging en schrijver Mark Hatch onderzoekt SPARK Campus de haalbaarheid van dit plan.

Het lab biedt met ruim 6.000 vierkante meter ruimte om nieuwe technieken als robotica, 3D printers en lasersnijders toe te passen. Ook zullen lezingen, workshops en flexibele werkruimtes en ateliers onderdeel vormen van het concept. Zo ontwikkelt het lab nieuwe ideeën en business voor een meer duurzame en smart gebouwde omgeving. Noord-Brabant is een uitstekende vestigingslocatie voor het lab, aangezien de economie sterk gebaseerd is op technologie, in combinatie met de historie van de provincie als ambachtsregio. Jan Hoskam, wethouder financiën, economie en duurzaamheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘Het makerslab beoogt niet alleen technologie en creativiteit te stimuleren, maar heeft ook geweldige impact op de samenleving. Hier werk je samen aan nieuwe ideeën en vinden mensen elkaar. Juist dit aspect spreekt de gemeente bijzonder aan om dat hier te realiseren.’

Met het lab willen we nieuwe partijen bij SPARK betrekken. Bedrijven uit verschillende sectoren, zoals ict, logistiek en energie, gaan daar met de bouwsector werken aan vernieuwing en vergroening. Ook zelfstandigen en ontwerpers kunnen daaraan bijdragen. Dat is goed voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en daarmee voor de werkgelegenheid in Brabant’, aldus Bert Pauli, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant.

Het XL-lab werkt met abonnementen, waardoor de laatste technologie zeer toegankelijk en voor alle leden beschikbaar is. Jong en oud, start-up of grote bedrijven kunnen allen gebruik maken van het lab. Juist deze diversiteit van mensen en de betrokkenheid van zowel overheden, onderwijsinstellingen als bedrijfsleven, is een voorwaarde voor de succesvolle ontwikkeling van een dergelijk makerslab. Het netwerk van SPARK Campus en de steun van haar founding fathers biedt een uitgelezen kans innovatie een ‘boost’ te geven.

De makersbeweging, sterk in opkomst in zowel de Verenigde Staten als in Nederland, heeft een enorme spin-off naar de stedelijke economie, het creatieve klimaat en de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. De beweging stimuleert, mede dankzij verschillende technieken en tools, de mogelijkheid zelf producten te maken, te ontwerpen en ideeën te ontwikkelen.

Voor meer informatie: info@sparkcampus.nl